Svane Pleje København

Privat hjemmepleje & praktisk hjælp i Københavns Kommune

Velkommen til Svane Pleje København

1. maj 2024 startede Svane Pleje op i København. Her vil vi fremover yde praktisk hjælp og personlig pleje for kommunens borgere.

Svane Pleje har 25 års erfaring som privat udbyder af hjemmepleje og hjemmehjælp.

Fra at vi i begyndelsen leverede pleje og praktisk hjælp i Silkeborg, leverer Svane Pleje i dag hjælp til borgere i 13 kommuner fordelt over hele landet, og yderligere 3 kommuner hvor vi udelukkende yder praktisk hjælp.

Din private hjemmeservice i København

Er du borger i Københavns Kommune og allerede visiteret til hjemmepleje eller praktisk hjælp, kan du frit vælge Svane Pleje som leverandør til din hjemmepleje og praktiske hjælp uden det koster dig noget.

Vi har 25 års erfaring som privat udbyder af hjemmepleje og hjemmehjælp. Vi er vant til at samarbejde med mange eksterne partnere som fysioterapeuter, lægefagligt personale og kommunens medarbejdere, og kan let og gnidningsfrit overtage din pleje, praktiske hjælp eller hverdagsrehabilitering.

Vi ved hvor vigtig omsorgsfuld, fleksibel og professionel pleje er. Hos os er du altid i fokus, og vi arbejder hele tiden på at levere helhedspleje med udgangspunkt i at skabe en meningsfuld tilværelse for dig.

Frit Valg – Din mulighed for at vælge din personlige leverandør af hjemmepleje.


Fritvalgsordningen

Fritvalgsordningen giver dig mulighed for frit selv at bestemme, om du ønsker hjælp fra det kommunale eller en privat leverandør af hjemmepleje og hjemmehjælp i dit hjem. Uanset hvad du vælger, så er det gratis for dig. Er du allerede visiteret hjælp og ønsker at flytte din pleje fra det kommunale til Svane Pleje, så skal du blot meddele det til visitationen i din kommune, så klarer vores planlæggere i Svane Pleje resten.


Du får et fast team af personlige hjemmehjælpere

Afdelingen i København ligger på Bygmestervej 10B st.

Herfra vil du møde omsorgsfulde medarbejdere, der i faste teams hjælper dig eller dine kære. Det betyder, at du som borger hos Svane Pleje møder de samme venlige hjælpere i hverdagen. Vores teams består af kompetente og omsorgsfulde social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedarbejdere, så du er sikret den helt rigtige pleje og hjælp.

En meningsfuld hverdag

Vi har fokus på at al praktisk og personlig hjælp ydes med det mål at gøre dig i stand til at klare dig selv med støtte fra hjemmeplejere. Den personlig pleje kan bestå enten af rehabiliterende støtte til egenomsorg, altså hjælp til selvhjælp, eller varig kompenserende hjælp. Da plejen foregår i eget hjem, er det er vigtigt for os, at alle vores borgere føler sig trygge ved at modtage hjælp. Derfor bestræber vi os på, at det er det samme team af hjælpere, der udfører plejen og den praktiske hjælp.


Vi tilbyder ekstraydelser under hjemmeserviceordningen

Hos os har du mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp til alt som kan hjælpe hverdagen for dig og dine kære. Vi tilbyder tilkøb af eks.: gåture, aflastning, ekstra rengøringshjælp, tøjvask, oprydning, hjælp til påklædning, en tur til svømning, hundeluftning eller en eftermiddag med en ledsager til biografen.

Vi planlægger så du så vidt muligt møder de samme ansigter – også når det gælder din private rengøring og hjemmeservice. Vi sørger for, at dine behov og ønsker bliver opfyldt og at der holdes styr på de individuelle aftaler, som vi sammen fastlægger i tæt dialog med dig og dine kære.


Din private hjemmehjælp i Københavns Kommune

Svane Pleje er en af de største leverandører af privat hjemmepleje og praktisk hjælp. Vi har mere end 800 medarbejdere ansat på tværs af vores 13 afdelinger. De har alle hjertet på rette sted, og sætter en ære i at give vores borgere den bedste pleje.

Vi er mere end klar til at varetage din hjemmepleje og imødekomme dine behov for personlig og privat hjemmehjælp. Svane Pleje teamet i København glæder sig til at høre fra dig.