Svane Pleje Kolding

Privat hjemmepleje & praktisk hjælp i Kolding

Din private hjemmepleje i Kolding
og resten af Jylland

Som borger i Kolding Kommune kan du frit vælge Svane Pleje som privat udbyder for din hjemmepleje, hvis du er visiteret til det.

Hos Svane Pleje har vi mere end 20 års erfaring som privat udbyder af hjemmepleje og hjemmehjælp. Vi er derfor vant til at samarbejde med mange eksterne partnere som fysioterapeuter, lægefagligt personale og kommunens medarbejdere, og kan let og gnidningsfrit overtage din pleje, praktiske hjælp eller rehabilitering. Hvad end det er dag, aften, nat og på hverdage og i weekender.

Vi ved hvor vigtig omsorgsfuld og professionel pleje er. Hos os er du altid i fokus, og vi arbejder hele tiden på at levere vi helhedspleje med udgangspunkt i at skabe en meningsfuld tilværelse for dig.

Er du visiteret til hjælp, så er det gratis for dig at vælge Svane Pleje som din private leverandør af hjemmepleje

Fritvalgsordningen

I Danmark har alle borgere frit valg til at vælge leverandør af hjemmepleje. Du kan derfor frit vælge privat hjemmepleje, hvis du er visiteret til hjemmepleje. Uanset om du ønsker hjælp fra det kommunale eller en privat leverandør er det gratis for dig. Ønsker at flytte din pleje fra det kommunale til Svane Pleje, så skal du blot meddele det til visitationen i din kommune, så klarer vores planlæggere i Svane Pleje resten.

Fast team af hjemmehjælpere sikrer din personlige pleje og hjemmehjælp

Afdelingen i Kolding er beliggende på Centervej i Bramdrupdam nord for Kolding by. Vi tilbyder faste teams og faste omsorgshjælpere til både personlig pleje og praktisk hjælp, som du eller dine kære har behov for. Det betyder, at du som borger under Svane Pleje møder de samme veloplagte og venlige medarbejdere i hverdagen og derfor ved du altid hvem der varetager din pleje og praktisk hjælp. Vores teams består af kompetente og omsorgsfulde social- og sundhedshjælpere, assistenter og omsorgshjælpere, så du er sikret den helt rigtige pleje og hjælp.

Vi støtter dig i at blive selvhjulpen i din hverdag

I Kolding kommune er der fokus på, at praktisk og personlig hjælp ydes med det mål at gøre borgeren så vidt muligt i stand til at klare sig selv med støtte fra deres hjemmeplejere. Det er vigtigt for os, at alle vores borgere føler sig trygge ved at modtage hjælp. Derfor sørger altid for at begå os med stor respekt for dig og dit hjem og gøre vores borgerens dage så gode som overhovedet muligt.

Ekstra hjælp – når behovet er der

Hos private leverandører af hjemmepleje kan du altid tilkøbe ekstra hjælp ud over den tid, du er bevilliget af kommunen. Hos Svane Pleje tilbyder vi muligheden for tilkøb til alt som kan hjælpe hverdagen. Fra gåture, aflastning, rengøring, tøjvask, oprydning, hjælp til påklædning, en tur til svømning, hundeluftning eller hvis du blot mangler en ledsager til biografen.

Rengøring og praktisk hjælp udføres oftest af den samme person, som står for plejen. Vores personale sørger for, at dine behov og ønsker bliver opfyldt. Og holder styr på de individuelle aftaler, som vi fastlægger i tæt dialog med dig og dine kære.